MEHMET ALTİNDAĞ


Haltanli Sosyal Yardimlaşma ve Dayanışma Dernek Başkan Yardimcisi

DERNEĞİN KURULUŞ TARİHİ : 21.04.2021


DERNEĞİN AMACI :
Dernek, üyelerinin ve halkımızın eğitim, kültür, sağlık ve halkın maddi-manevi-sosyal-kültürel ihtiyaçlarının karşılanması,
Üyeler arasındaki dayanışma ve yardımlaşmanın arttırılması, eğitim, kültür, tarih, alanında faaliyetler yapılması ve buna yönelik kurumlar açılması,
Üyeler ve halkımızın maddi-manevi-sosyal-kültürel ihtiyaçlarını belirtir yayınlar ve raporlar hazırlanması; 
Türkiye Cumhuriyeti içinde ve dışında insan hakları ihlalleri, yoksullukla, ırk-cinsiyet-inanç-mezhep-bölge vs. ayrımcılığı ile mücadele etme, demokratik hak ve özgürlüklerin ve inanç hürriyeti-eğitim hürriyeti-yaşama hakkı-fikir ve düşünce hürriyeti gibi temel insan haklarının yerleşmesi için çalışmalar yapma,
Tabii afet gibi durumlarda bu bölge halkına yardım yapma ve temel ihtiyaçlarını  karşılama, insani yardımları  yapma, yukarıda belirtilen  çalışma alanlarında  incelemeler yapma, raporlar  hazırlama,İlgili ulusal ve uluslar arası  kurumlara  sunma, bu  ve benzeri amaçla  çalışan  sivil toplum  kuruluşlarına  destek verilmesi, ülke içinde ve dışında sivil toplum faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesinin sağlanması amacı ile kurulmuştur.
DERNEĞİN HEDEFİ :
Üyeler ve halkın eğitim, kültür, sağlık ve halkın maddi-manevi değerler ve sosyo-kültürel değerler ile evrensel değerlerin dengesi ve uyumu sağlanarak, kültürümüzün ve medeniyetimiz içersinde “yardımlaşma ve dayanışma” duygusunun oluşturularak üyelerimiz ve halkımızın hayat standartlarını artırmak,  
Sosyal, kültürel, siyasal, ekonomik, bilimsel, teknolojik, ahlaki, etnik vb. açılardan toplumların gelişmesi ve benlik birlik ve beraberlik duygularının pekiştirme
Geleceğe umutla ve güvenle bakabilmek için; üyelerimiz ve halkımızın deneyimleri, bugünün gerçekleri ve yarın için yapılabileceklerimizi hedef ve amaçlarımız doğrultusunda  değerlendirerek uygulamak 
FAALİYET ALANI :
Dernek, eğitim, kültür, sanat, sağlık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, demokrasi, insan hakları vs. alanlarında faaliyet gösterir.